FAQ

Find svar på dine spørgsmål om ØkonomiSikring

Hvorfor bør jeg overveje ØkonomiSikring?

En dansk lønmodtager går i gennemsnit 45 % ned i indkomst, hvis han/hun bliver arbejdsløs eller uarbejdsdygtig. Helt kontant får man højst ca. 18.866 kr. (2019) om måneden, hvis man skal klare sig for dagpenge fra a-kassen eller sygedagpenge, og det er endda FØR skat.

Derfor får de fleste store problemer med at kunne betale de månedlige regninger, som fx husleje, bil og børnenes daginstitution. Desuden må man måske også undvære ferien, som hele familien havde glædet sig til. Her kan ØkonomiSikring hjælpe dig til at holde skindet på næsen rent økonomisk, mens du i ro og mag finder et nyt job eller bliver rask igen.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen betaler ydelsen på dit lån eller kredit i helt op til 1 år ved:

  • Ufrivillig arbejdsløshed (KUN lønmodtagere)
  • Midlertidig uarbejdsdygtighed (både lønmodtagere og selvstændige).
Hvad betyder 'ufrivillig arbejdsløshed'?

Ufrivillig arbejdsløshed betyder, at du bliver fyret fra dit job af grunde, som du ikke selv har indflydelse på. Hvis du selv har opsagt dit job, er der ikke tale om ufrivillig arbejdsløshed.

Hvad betyder 'midlertidig uarbejdsdygtighed'?

Midlertidig uarbejdsdygtighed betyder, at du er helt ude af stand til at passe dit job pga. sygdom eller ulykke, og at du er 100 % sygemeldt af din læge.

Hvem kan tegne forsikringen?

Du kan tegne forsikringen, blot du opfylder følgende betingelser. Du skal:

  • Have et lån eller en kredit i Nordea Finans og have et dansk cpr.nummer
  • Være mellem 18 og 60 år
  • Være i arbejde som lønmodtager i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge, eller selvstændig erhvervsdrivende og beskæftiget hermed i mere end 30 timer ugentligt.
Hvad nu, hvis jeg har en kronisk sygdom?

Du kan godt tegne forsikringen alligevel – og til normal pris. Du kan blot ikke få dækning senere for den/de sygdomme, du har kendskab til ved etablering af forsikringen. I mange andre forsikringer ville du have fået afslag, dårligere vilkår, eller en forhøjet præmie, men det slipper du for, når du tegner forsikring igennem Nordea Finans.

Hvad koster det?

Det koster 5,2 % af den månedlige låneydelse at forsikre dit lån. Det vil sige, at hvis du har et lån, hvor den månedlige ydelse er 1.000 kr., koster forsikringen 5,2 % heraf = 52 kr. om måneden. Forsikringen vil så indbetale 1.000 kr. om måneden direkte på din konto i op til 12 måneder, hvis du bliver syg eller arbejdsløs.

Det koster 0,17 % af månedens restgæld/saldo at forsikre din kredit. Det vil sige, at hvis du i marts måned har en saldo på kontoen på kr. 10.000, koster det 0,17 % heraf = 17 kroner. Hvis du måneden efter har en saldo på fx 20.000 kr., betaler du for denne måned 34 kr. 

Hvor meget kan jeg forsikre mig for?

Du kan forsikre dig for den månedlige ydelse, du betaler på dit lån eller din kredit. Du kan godt forsikre flere lån/kreditter, men du skal være opmærksom på, at uanset hvor mange lån/kreditter du vælger at sikre med ØkonomiSikring, kan den samlede, månedlige ydelse aldrig overstige kr. 10.000 om måneden.

Hvordan kontakter jeg AXA? 

Du kontakter AXA, Postboks 701, 2605 Brøndby, telefon 4325 5300, . De behandler alle anmeldelser og sørger også for betaling af ydelser, når du anmelder en forsikringshændelse, som er dækket af forsikringen.

Hvilke betingelser er der for dækning?

Hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs, skal du have været i arbejde i 12 måneder op til den første ledighedsdag. Du skal indsende en kopi af din opsigelse. ’Ufrivilligt arbejdsløs’ vil sige, at du er blevet opsagt fra dit job af årsager, som du ikke selv har haft indflydelse på, og du skal kunne dokumentere arbejdsløsheden i form af en kopi af din opsigelse. Hvis du bliver syg, skal du blot have været i arbejde på det tidspunkt, hvor du bliver sygemeldt.

Hvornår begynder dækningen?

Når du etablerer forsikringen, går der en periode (kvalifikationsperiode), før du kan få dækning for anmeldte forsikringshændelser. For uarbejdsdygtighed er kvalifikationsperioden 30 dage, og for arbejdsløshed er den 180 dage. Kvalifikationsperioden gælder altid fra den dato, hvor forsikringsaftalen indgåes. Når de 30/180 dage er overstået, er dækningen ved uarbejdsdygtighed/arbejdsløshed i kraft. 

Betaler forsikringen med det samme hvis man bliver syg eller arbejdsløs? 

Nej, der er en selvrisikoperiode på 60 dage. Det betyder altså, at du skal være syg eller arbejdsløs i mere end 60 dage for at kunne få ydelser fra forsikringen. Når der er gået 60 dage, er du berettiget til første ydelse. Herefter betales en ydelse på lånet/kreditten for hver 30 dages sammenhængende og hele dages sygdom eller arbejdsløshed. Du kan få betalt ydelsen i op til 12 måneder, men hvis du bliver syg eller arbejdsløs flere gange, kan der i alt betales ydelser i op til 36 måneder ved arbejdsløshed og i 36 måneder ved sygdom.